Головна | Реєстрація | Вхід | RSSВівторок, 11.08.2020, 07:48

МСНВК для дітей зі зниженим зором

Меню сайту
Категорії розділу
Порадник "Все в твоїх руках" [24]
Методична скарбниця [40]
Батьківські збори [20]
Наше опитування
Чи вважаєте Ви роботу нашого закладу сучасною?
Всього відповідей: 75
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Інформація

Головна » 2012 » Березень » 31 » Особливості зорового сприйманняи слабозорих учнів
14:44
Особливості зорового сприйманняи слабозорих учнів

Зорові відчуття частково зрячих і слабозорих
Зорові відчуття є результатом діяльності зорового ханалізатора, в склад який входять зорові рецепторні палички і колбочки, зорові нерви, які передають збудження в мозок. Патологія зорового аналізатора, викликає порушення його функцій, а в тяжких випадках приводить до сліпоти чи слабозорості. До категорії сліпих входять особи з гостротою зору від 0 до 0,04, а в категорію слабозорості – від 0,05 до 0,2 на тому оці, яке краще бачить. Під гостротою зору ми розуміємо здатність ока розрізняти дві точки, які світяться на мінімальній відстані. За одиницю гостроти зору приймається здатність розрізняти деталі об’єкта під кутом зору, рівній одній кутовій хвилі. Зниження гостроти зору проявляється в збільшенні кута зору, при якому можна розрізнити деталі чи контури об’єкту. Збільшення кута зору в практиці роботи з слабозорими досягається при допомозі оптичних засобів корекції, збільшення об’єктів, які сприймаються візуально (шрифт у підручниках) або зменшення відстані між об’єктом і оком. При зниженні гостроти зору нижче 0,05 окреме бачення двох точок, які світяться є неможливим незалежно від кута зору. Зір таких осіб не виділяє просторові відношення (величини, форми, віддаленість об’єктів) і характеризується тільки світловідчуттям. Гострота зору не є постійною величиною. Використання порушеного зору при благо приємних умовах дає ефект сенсибілізації. Гострота зору має також часові коливання (наприклад на протязі доби, які є результатом втоми; зміни освітлення і ряд інших факторів. Так, підвищення освітлення веде до підвищення гостроти зору, при тому чим нижче гострота зору, тим більше спостерігається ефект. Гострота зору є не єдиним критерієм сліпоти чи слабозорості. Поле зору Під полем зору ми маємо на увазі простір, всі точки якого видно одночасно при фіксованому погляді і нерухомій голові. Нормальне бінокулярне поле зору для ахроматичних об’єктів охоплює по горизонталі простір в 180˚, по вертикалі - 110˚. Порушення поля зору спостерігається у більшій частині частково зрячих і слабозорих. І більш типовими є такі порушення: концентричне, яке йде від периферії до центру за всіма напрямами звуження поля зору, випадіння окремих ділянок в нутрі поля зору і випадіння половини поля зору по вертикалі чи горизонталі. Сучасні дослідження полів зору для ахроматичних і хроматичних об’єктів показали, що між характером і глибиною основного захворювання очей і звуженням границь поля зору є повна залежність. Найбільша кількість порушень поля зору спостерігається при атрофії зорового нерва і порушенням сітчатки. У частково зрячих порушення поля зору є більш поширеним і зустрічається частіше. Нормальне поле зору є важливою умовою для виконання різних видів діяльності, особливо навчально-пізнавальної і орієнтовної. Патологічні зміни поля зору ведуть до порушення зорового відображення простору, яке в залежності від характеру порушення або звужується, або деформується. Про те, наскільки звужується поле огляду при порушеннях поля зору, свідчать розрахунки, зроблені Н.В.Серпокрил. Нею було встановлено, що при сприйманні об’єктів на відстані 33см від нерухомого ока учні, які мають звуження поля зору до 5˚, можуть охопити поглядом предмет величиною до 5см, до 10˚ - 10см, до 15˚ - 15см і т.д. тобто при концентричному звуженні поля зору величина предмету , який видно з відповідної відстані, відповідає числу градусів на яке звужено поле зору. Якщо ж ми маємо нерівномірне звуження поля зору, наприклад 10˚ доверху і 30˚ донизу, то учень може бачити предмет висотою 20см. Досить важливою функцією зору є також кольоророзрізнення або хроматичний зір, який розвивається в результаті пристосування ока до дії сонячного світла. Нормальне кольоророзрізнення (трихромазія) сприяє не тільки більш повному і точному відображенню дійсності, але і грає велику роль в створенні емоційного типу зорових відчуттів. Патологія кольорового зору проявляється у кольорослабкості і кольоросліпості (ахромазія) спостерігається дуже рідко. Найбільш поширеним є два типа вибіркової кольороаномалії: протоаномалія – порушення відчуття червоного кольору, який сприймається протоаномалами при малих кутах зору як зелений; і деатроаномалія – порушення відчуття зеленого кольору, який сприймається в таких умовах, що і червоний. Порушення кольорового зору спостерігається у 30% слабозорих і 80% частково зрячих. Зорове сприймання у частково зрячих і слабозорих Зміст в сфері відчуттів, тобто на першому ступені чуттєвого відображення, повинні відображатися на наступному етапі його етапі – сприйманні. У слабозорих учнів спостерігаються труднощі при розпізнанні малюнків і предметів. Виявлені такі порушення сприймання малюнків: повільність обзору, неточність, пропуск деталей зображення. Внаслідок неясного сприймання окремих елементів і неточності уявлень нерідко формуються помилкові версії відносно зображень на малюнку. Розгляд слабозорими малюнка за частинами приводить до труднощів розуміння його змісту. (Наприклад: учень 1 класу І.С. бачить на малюнку лисичку замість білочки. І тільки після тривалої корекційної роботи в 3 класі цей учень самостійно намалював за описом білочку і впізнає її на різноманітних малюнках за контуром, на пігментному зображенні). Має місце порушення сприймання просторових відчуттів між зображеними на них предметами. Грубе зниження швидкості зорового сприймання геометричних фігур, цифр, буквосполучень встановлено при частковій атрофії зорового нерва, дегенерації жовтої плями, афакії, вторинної катаракти, глаукоми. Сповільненість, фрагментарність, нечіткість, спотворення сприймання відмічається у слабозорих при читанні і письмі – оптико-гностичні порушення. Найбільш значне порушення зорового сприймання спостерігається при гостроті зору 0,2 і нижче. Розвиток зорового сприймання Для розвитку зорового сприймання використовують психофізіологічні та психолого-педагогічні методи. Психолого фізіологічний метод полягає у використанні спеціально організованої стимуляції, яка підвищує функціональну активність зорового аналізатора і забезпечує розвиток функцій, які складають сенсорно-специфічний процес зорового сприймання. До таких функцій відносяться розрізнювальна чутливість, просторова і часова здатність, кольоровий зір, фіксація, акомодація (пристосування ока), яка дозволяє ясно бачити предмети, які знаходяться на різних відстанях від нього, окорухові функції, бінокулярний зір. Психофізичний метод спрямований на корекцію порушень основних властивостей предметів і зображень – форми, розміру, кольору в умовах різної адаптації і просторового розміщення. Він реалізується за допомогою спеціального психофізіологічного стимулятора. Спочатку, як стимули, використовуються білі і кольорові дифузні спалахи різної яскравості, що не викликають дискомфорту; на другому етапі – геометричні форми (білого, червоного, зеленого, синього кольорів). Кутові розміри стимулів варіюють від 1˚ до 9˚. У ході цих занять визначаються пороги розрізнення (розпізнавання) кольору і форми для стимулів і уявлення про них колір, форма, розмір. На третьому етапі проводиться розвиток сприймання основних кольорів і форм зображення в умовах зниження їх яскравості і насиченості, розвиток диференційованої чутливості в трьох областях спектра, тренування впізнання зображень при зміщенні точки фіксації. Психолого-педагогічний метод спрямований на розвиток аналізу і синтезу сенсорної інформації, інтерпретації та категоризації, які здійснюються на основі взаємодії сенсорних і моторних механізмів, а також вищих психічних функцій – мислення, мови, пам’яті. Матеріал психолого-педагогічної методики розподіляється на предметний, пігментний, телевізійний, проекційний. В кожній методиці обов’язково виконуються завдання, які включають два способи дії з матеріалом: наочно-дійовий, зорово-вербальний. Предметна методика розвиває зорове уявлення учнів про предмети зовнішнього світу і способи дії з ними. Учні виконують завдання на аналіз частин і впізнання предметів, на узагальнення їх за істотними ознаками. Один із варіантів предметної методики є моделювання з елементів об’ємної мозаїки і конструктора. Завдання виконують за зразком, по пам’яті, словесному опису і власним уявленням об’єкту. Все це забезпечує розвиток моторних здібностей: рухів рук, дрібної моторики, зорово-моторної координації, цілеспрямованих дій з предметами, розвиток просторових уявлень і конструктивних навичок на основі поєднання зорового і дотикового сприймання (полісенсорних зв’язків). Навчання читання за допомогою магнітофонної дошки при одночасному використанні зору і дотику полегшує формування про еталони букв і цифр, розвиває просторову орієнтацію. Пігментні зображення використовують з метою розвитку простих і складних форм зорового сприймання: кольорові, чорно-білі, контурні, силуетні і заповнені, предметні сюжетні. У процесі завдань учні аналізують малюнок, впізнають, описують, виділяють подібні і однакові ознаки, узагальнюють. Труднощі візуального сприймання (0,2) дітьми елементів і геометричних параметрів форми ускладнюють розуміння наочності, формування відповідного образу про предметами. Важливою умовою для сприймання величини є можливість бачити одночасно їх. Можливість охопити поглядом предмет залежить від поля зору, розміру предмета і відстані, на якій він його розглядає. При сприйманні слабозорі із звуженим полем зору обводять фігуру поглядом декілька разів і їх погляд зісковзує з контуру, часті зміни напрямку руху, повернення, збільшують довготу фіксації. Крім того у слабозорих учнів спостерігаються виражені порушення окорухових функцій. В значної частини цих дітей відмічається (в тому чи іншому ступені) наступні порушення рухових функцій ока: нестійкість фіксації зору, нерівномірність руху очей, ністагмоїдні рухи, порушення простежуючих функцій, зміна амплітуди очних яблук.

Категорія: Порадник "Все в твоїх руках" | Переглядів: 1523 | Додав: Elena | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 1
0
1 lora   [Матеріал]
Корисна інформація. Пояснює ряд проблем у навчанні дітей, підказує шляхи іх вирішення.

Ім`я *:
Email *:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів
Друзі сайту
  • Офіційьний блог
  • uCoz Спільнота
  • FAQ по системі
  • База знань uCoz

  • Олена Слободянюк © 2020
    Конструктор сайтів - uCoz