Головна | Реєстрація | Вхід | RSSВівторок, 18.12.2018, 13:57

МСНВК для дітей зі зниженим зором

Меню сайту
Категорії розділу
Порадник "Все в твоїх руках" [24]
Методична скарбниця [40]
Батьківські збори [20]
Наше опитування
Чи вважаєте Ви роботу нашого закладу сучасною?
Всього відповідей: 72
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Інформація

Головна » 2012 » Березень » 23 » Наші проекти
19:59
Наші проекти

Управління освіти Миколаївської міської ради
Миколаївський спеціальний навчально- виховний комплекс для дітей зі зниженим зором Миколаївської міської ради Миколаївської області
Програма «Обдарована дитина» 2011-2016 н.р.
Автор-упорядник Могильникова А.Д. Миколаїв. МСНВК, 2011р,
 Відповідальний за випуск: Слободянюк О.В., заступник директора з НР МСНВК
Ухвалено на методичних об єднаннях вчителів
 
 
 1. Вступ.
 
Творча особистість — це цілісна людська індивідуальність, яка ви­являє розвинені творчі здібності, творчу мотивацію, творчі вміння, що забезпечують їй здатність породжувати якісно нові матеріали, технології та духовні цінності, що більшою чи меншою мірою змінюють на краще життя людини. Школа для того й існує, щоби допомогти дитині, під­літкові розвинути в собі здібності до самореалізації, не тільки навчити, а й створити умови, аби дитина була готова до цієї складної та само­стійної роботи. Ефективність реалізації педагогічним колективом комплексу проблемної теми «Розвиток творчих здібностей слабозорих дітей як шлях формування особистості» І. Нагальність проблеми, над якою працював педколектив з 2006-2007н.р. по 2010-2011н.р. Початок ХХІ ст. означений складним пошуком нової філософії виховання дітей та юнацтва, її стрижень – розвивальна життєтворча домінанта, виховання відповідальної особистості, здатної до саморозвитку, самостійно, незалежно будувати свою долю, стосунки зі світом, реалізувати життєве призначення через особистий вибір. Концепція загальної середньої освіти наголошує, що навчальний заклад – це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому всю діяльність навчального закладу слід вибудовувати так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника свого життя. Тому в останній час гостро стоїть проблема творчості та розвитку творчих здібностей дітей та підлітків: уяви, інтуїції, мислення, оригінальних засобів дій, відходу від шаблонів. Національною доктриною розвитку освіти передбачено, що держава повинна забезпечувати розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості, створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді, підтримку дітей та молоді з особливостями психічного і фізичного розвитку. Ця проблема стала перед нашим освітнім закладом у 2006р. по закінченню роботи над попередньою проблемною темою «Застосування індивідуального та диференційованого підходів у навчально-виховному процесі в умовах МСНВК для дітей зі зниженим зором». Причинами звернення до цієї проблеми були:
1. гарантування Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «про дошкільну освіту», «Про основи соціального захисту інвалідів», «Про охорону дитинства» та Положенням про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 2. хибна думка окремих педагогів і батьків про те, що у слабозорих дітей немає творчих здібностей і вони не можуть на рівні із здоровими брати участь у предметних олімпіадах, конкурсах, що для них головним є – засвоїти на своєму рівні зміст навчальних програм;
3. несформованість у слабозорих учнів умінь вільно використовувати набуті знання у нестандартних ситуаціях, що спостерігалося на виїзних засіданнях обласної ПМПК, коли діти, потрапляючи в нестандартну ситуацію, розгублювалися в бесідах з незнайомими людьми;
 4. наявність хибних сподівань, що успіх прийде колись сам, без клопітких зусиль та праці;
 5. переконання більшості педагогів, що творчі здібності існують у кожної дитини, здорової і хворої, що творчість – природна функція мозку, яка виявляється і реалізується у діяльності при наявності спеціальних здібностей у тій чи іншій конкретній діяльності, а завдання педагога – побачити індивідуальну креативність дитини і прагнути розвивати її;
 6. упевненість більшої частини педагогів в тому, що робота над проблемою розвитку творчих здібностей слабозорих дітей буде логічним продовженням роботи над попередньою проблемною темою, адже педагогам необхідно, використовуючи різні форми роботи з розвитку здібностей дітей, враховувати їх індивідуальні особливості, формувати позитивні мотиви, залучати дитину до активної діяльності, навчати самооцінювати здібності й водночас виявляти незвичайні творчі здібності.
Тому єдиною науково-методичною проблемною темою педагогічного колективу комплексу на 2006-2007--2010-2011н.р. було визначено «Розвиток творчих здібностей слабозорих дітей як шлях формування особистості». Актуальність теми для діяльності педколективу спеціального навчального закладу для дітей з особливими потребами була очевидна, сама тема була співзвучною із сучасними педагогічними ідеями. Вибір теми проводився колегіально з урахуванням вимог державних нормативних документів, в тому числі і Державних стандартів освіти та думок найавторитетніших педагогів класиків, науковців, педагогів практиків закладу.
Метою роботи над проблемною темою було: - створення умов для виявлення і розвитку творчих здібностей с/з дітей для забезпечення їх гармонійного розвитку та успішної інтеграції у суспільне життя.
 Колектив педагогів працював над реалізацією таких завдань:
управлінських:
- модернізація навчально-матеріальної бази як обов’язковою умовою підвищення продуктивності освіти;
- створення умов для професійного розвитку педагогів та їх мотивації до самоосвітньої діяльності;
 - створення системи стимулювання творчої діяльності педагогів і учнів; - створення середовища для пошуку здібних дітей та розвитку їх творчих здібностей; педагогічних:
- підвищення фахової компетенції педагогів з обраної теми;
 - вивчення передового педагогічного досвіду;
 - визначення ефективних напрямків роботи щодо розвитку творчих здібностей с/з дітей;
 - вивчення та впровадження в навчально-виховний процес сучасних освітніх технологій, які забезпечують умови для самореалізації та розвитку с/з дитини; дидактично-виховних:
- розвиток мотивації до навчання та творчої діяльності;
 - розвиток практично-дослідницьких навичок учнів; - залучення здібних дітей до участі в роботі гуртків, випуску шкільних газет;
 - забезпечення й стимулювання саморозвитку й самореалізації особистості; - розвиток творчих здібностей с/з дітей та учнів на основі використання нестандартних форм організації інтелектуально-пізнавальної діяльності на заняттях і уроках;
 - залучення с/з учнів до участі у конкурсах та предметних олімпіадах з метою їх соціальної адаптації у суспільстві;
 - професійна орієнтація учнів.
Механізм реалізації проблемної теми заключався в:
 - аналізі результатів педагогічного процесу та пошуку шляхів роз’язання наміченої проблеми;
 - спрямуванні всіх напрямків методичної роботи на розвиток творчого потенціалу педагогів у контексті реалізації проблемної теми;
 - організації сприятливого енергоінформаційного простору (предметного, соціокультурного, освітнього) для розвитку потенційних можливостей слабозорої дитини (підлітка), її внутрішнього світу; він виступає провідним чинником формування ціннісно-смислової свідомості дитини, стимулювання її життєвої активності та творчої діяльності;
 - організації різноманітних видів діяльності як умови самореалізації кожної дитини: навчально-пізнавальної, соціально-комунікативної, суспільно-корисної, художньо-естетичної, еколого-натуралістичної, дозвіллєво-ігрової;
- організації продуктивного спілкування як важливого чинника соціального розвитку вихованця, умови його самоствердження, формування адекватної самооцінки, позитивної «Я-концепції»;
 - стимулюванні творчої активності слабозорої дитини;
 - психолого-педагогічній підтримці дитини у роз’язанні своїх проблем, допомозі їй у самопізнанні, самооцінці, самовизначенні та самореалізації.
Основною рушійною силою в реалізації даної проблемної теми є педагог, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, постійно дбає про своє особистісне і професійне зростання, вміє стати провідником ідей державотворення й демократичних змін. Домінантою стала підготовка педагога, який володіє сучасним інструментарієм вивчення особистості дитини, вміє організувати навчально-виховний процес як педагогічну взаємодію, спрямовану на розвиток особистості, її підготовку до вирішення завдань життєтворчості. Успіх реалізації проблемної теми залежав від взаємин педагога і дитини, побудованих на основі співдружності, співробітництва та ділового партнерства. Основними шляхами розвитку здібної слабозорої дитини, формування її життєвої компетентності було визначено:
- оптимально побудований навчально-виховний процес;
 - раціональну організацію виховної та позаурочних форм роботи;
 - ефективну взаємодію з родиною.
З метою реалізації проблемної теми, яка була розрахована на 5 років (з 2006 по 2011 роки), було сформовано нормативну базу з даного питання, список психолого-педагогічної літератури, визначено адреси ППД та складено систему роботи над проблемною темою.
Система роботи над проблемною темою впродовж 2006-2011 років 1 етап Науково-теоретичне обґрунтування даної проблеми та шляхів її реалізації (перший і другий роки роботи: 2006-2007, 2007-2008н.р.)
Основними завданнями управлінської діяльності на 2006-2007н.р. було визначено:
1. мотивація колективу щодо прийняття більшістю само проблеми, актуальності її вирішення, відображення питання в перспективному плані розвитку закладу, в річному плані, в планах роботи Ради закладу та м/о;
2. діагностика існуючого досвіду педагогічної діяльності;
3. підвищення фахової компетентності педагогів з даної проблеми через організацію різних форм методичної роботи;
4. визначення ефективних напрямків роботи колективу щодо розвитку творчих здібностей слабозорих дітей;
5. залучення учнів початкової школи до участі у міському етапі олімпіад з базових дисциплін;
 Основними завданнями управлінської діяльності 2007-2008н.р. було визначено:
1. теоретичне вивчення педагогами даної проблеми;
2. удосконалення знань і навичок педагогів з питання вивчення навчальних можливостей слабозорих дітей;
 3. використання нестандартних форм організації інтелектуально-пізнавальної діяльності дітей на уроках і заняттях;
4. залучення учнів основної школи до участі у міському етапі олімпіад з базових дисциплін;
5. розробка системи заохочень учнів та педагогів.
2 етап Науково-практичне оволодіння даною проблемою (третій і четвертий роки роботи, 2008-2009н.р., 2009-2010н.р.)
Основними завданнями управлінської діяльності 2008-2009н.р. було визначено:
1. продовження науково-теоретичної підготовки колективу (світоглядна, дидактична, виховна та психологічна, підготовка педагогів у сфері інформаційних та комунікаційних технологій);
2. організація вивчення ППД; створення умов для самоосвіти педагогів;
3. розробка системи пошуку здібних дітей;
4. дотримання принципу наступності у роботі з обдарованими дітьми на всіх підрозділах комплексу.
Основними завданнями управлінської діяльності 2009-2010н.р. було визначено:
1. впровадження сучасних педагогічних технологій в навчально-виховний процес з метою створення умов для самореалізації та розвитку слабозорої дитини;
2. управління конструюванням нових моделей педагогічного досвіду на основі існуючого, пошуку й вивчення ППД;
3. методичне керівництво реалізацією нових моделей діяльності в практиці роботи всіх педагогів, самоаналіз власної діяльності відстеження результатів, корекція;
4. залучення слабозорих учнів до участі у міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, олімпіадах з метою їх соціальної адаптації у суспільстві.
3 етап Підсумково-узагальнюючий (п’ятий рік роботи 2010-2011н.р.)
Основними завданнями управлінської діяльності 2010-2011н.р. було визначено:
1. методичне керівництво впровадженням в масову практику діяльності скоректованих моделей досвіду педагогічної діяльності;
2. моніторинг результативності реалізації завдань проблемної теми;
3. популяризація здобутків обдарованої молоді та поширення передового досвіду;
4. узагальнення роботи колективу над реалізацією проблемної теми та визначення пріоритетних напрямків роботи над новою темою.
Провідну роль в реалізації проблемної теми відіграла методична служба комплексу, метою якої стало: становлення, розвиток та вдосконалення творчої майстерності педагога. Функції методичної служби полягали у: - відпрацюванні цінностей особистості кожного педагога; - удосконаленні професійної майстерності; - підвищенні педагогічної культури та педагогічної техніки; - оволодінні інноваційними методами навчання та виховання. Розв’язанню поставлених завдань сприяли діагностика педагогів та урізноманітнення форм роботи з кадрами на основі аналізу її результатів. Розвиток творчих здібностей дітей – проблема психологічна, тому важливе значення мало психологічне супроводження роботи зі здібними учнями та вихованцями через: - вивчення і аналіз психолого-педагогічної літератури, яка стосується даної проблеми; - пошук методик визначення творчого потенціалу педагогів та рівня творчих здібностей дітей дошкільного віку, молодших школярів та учнів 5-9кл.; - оцінку рівня розвитку творчих здібностей у дітей та створення банку даних про здібних та обдарованих дітей; - розробку рекомендацій педагогам і батькам; - співпрацю у розробці програми обдарована дитина. У ході роботи над проблемною темою здійснювався постійний аналіз проміжних результатів. Про здійснення впродовж 5 років моніторингових досліджень щодо рівня навчальних досягнень учнів, участі у предметних олімпіадах, конкурсах (шкільних, міських, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних) та її результативність свідчать звіти педагогів, узагальнені за навчальними роками матеріали у заступників директора з НР, ВР, ДР та підсумкові накази.
Ефективність роботи зі здібними дітьми щорічно аналізувалась на педрадах і нарадах при директорові. 2006-2007н.р. – на педраді розглядались питання розвитку творчих здібностей слабозорої дитини засобами музики та удосконалення сучасного уроку як одного з напрямків формування позитивного ставлення до навчання у слабозорих учнів; 2007-2008н.р. – на педрадах розглядались питання ролі творчих ігор у розвитку творчих здібностей слабозорої дитини та розвитку творчих здібностей учнів в урочний та позаурочний час; 2008-2009н.р. – на нараді при директорові обговорювалось питання наступності у роботі зі здібними дітьми на всіх підрозділах комплексу; 2009-2010н.р. – на педраді аналізувався стан роботи щодо впровадження сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес з метою формування основних компетентностей у слабозорих учнів; 2010-2011н.р. – на педраді ми підводимо підсумок роботи педагогічного колективу над реалізацією проблемної теми вцілому. Показниками ефективності реалізації педколективом проблемної теми «Розвиток творчих здібностей слабозорих дітей як шлях формування особистості» є: - підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів ________________________________________________________________________________використання набутого досвіду більшістю педагогів навчального закладу; - вдосконалення змісту, форм і методів методичної роботи (оволодіння психолого-педагогічними знаннями та сучасними інноваційними технологіями через участь педагогів у роботі методичних об’єднань, семінарів, груп, «шкіл»); - максимальна реалізація потенційних можливостей всіх дітей, а не лише переможців олімпіад і конкурсів; - сприятливий психологічний клімат у колективі; творча праця більшості педагогів сприяє не лише їх професійному зростанню, а й підвищенню творчого потенціалу всього колективу, в якому немає місця конфліктам, а отже підвищенню іміджу МСНВК.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 1. Державна цільова програма роботи з обдарова­ною молоддю на 2007-2010 роки. 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки». 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про утворення Інституту обдарованої дити­ни». 4. Обласна цільова програма роботи з обдарова­ною молоддю на 2007-2011 роки. 5. Положення про Малу академію наук Донецької області. 6. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності. 7. Концепція діяльності обласної очно-заочної школи учнівської молоді «Ерудит». 8. Указ Президента України «Про положення про стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад і базо­вих навчальних предметів і Всеукраїнсько­го конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України». 9. Положення про обласний конкурс творчих робіт учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Роль козацтва в історії регіону». 10.Положення про Міжнародний конкурс з укра­їнознавства. 11.Положення про Всеукраїнський конкурс науково-пошукових робіт школярів, студентів, вчителів та педагогічних працівників «Голодо­мор 1932-1933 рр. Україна пам'ятає». 12.Положення про щорічну Всеукраїнську крає­знавчу акцію учнівської та студентської молоді «Колосок пам'яті». 13.Положення про проведення Міжнародного мате­матичного конкурсу «Кенгуру» та Всеукраїнсько­го фізичного конкурсу «Левеня» у 2008 році. 14.Положення про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, ро­сійської мови та літератури. 15.Положення про проведення І, II, III етапів VIII Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Традиційні накази по школі 1. Про організацію роботи з обдарованими дітьми (серпень). 2. Про організацію профільного навчання (сер­пень). 3. Про розподіл функціональних обов'язків (сер­пень). 4. Про організацію роботи філій МАН у школі (серпень). 5. Про проведення моніторингу (вересень). 6. Про призначення кураторів обдарованих дітей (вересень). 7. Про проведення І етапу Всеукраїнської олімпі­ади з базових предметів (вересень). 8. Про організацію роботи наукового товариства школярів «Бумеранг» (вересень). 9. Про підсумки І етапу Всеукраїнської олімпіади з базових предметів і участь у II етапі (жов­тень). 10. Про проведення наукової конференції школярів (жовтень). 11.Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН (жовтень). 12.Про підсумки II етапу Всеукраїнської олімпіа­ди з базових предметів і участь у III етапі (сі­чень). 13.Про підсумки проведення І етапу Всеукраїн­ського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН і участь у II етапі (листопад). 14.Про проведення конкурсу «Кращий учень» (лю­тий). 15.Про проведення фестивалю обдарованих дітей «Золоті імена» (квітень). 16.Про проведення звітного концерту творчих ко­лективів школи (травень). 17. Про підсумки роботи над програмою «Обдаро­вані діти» (червень). Мета та завдання Об'єднати зусилля учасників навчально-виховного процесу, позашкільних закладів, громад­ськості у створенні оптимальних умов для розвиту та творчої реалізації обдарованих дітей і молоді, ефективне використання вчительських ресурсів. Визначення комплексу психолого-педагогічних, організаційних, правових, економічних і науково-практичних заходів із розробки та впровадження ефективних засобів і технологій пошуку, навчан­ня, виховання та самовдосконалення обдарованих дітей і молоді, створення умов для творчого роз­витку особистості, системи профільного навчання. Створення умов для варіативної та особистісної спрямованості навчально-виховного процесу; ство­рення умов для формування високо інтелігентної, активної творчої особистості. На досягнення мети спрямовані завдання: * створення системи цілеспрямованого виявлен­ня обдарованих дітей на діагностичній основі; * формування у школі класів із поглибленим ви­вченням предметів і профільного навчання; * підготовка педагогічних працівників школи до роботи з обдарованою учнівською молод­дю, переорієнтація на розвиток якостей творчої особистості в учнів; * створення системи стимулювання інтелектуаль­но та творчо обдарованої молоді, педагогічних працівників; * забезпечення якісних змін у змісті освіти, мо­дернізація навчально-виховного процесу таким чином, щоб він відповідав меті розвитку дитя­чої обдарованості; * створення умов, за яких спостерігається зрос­тання особистості вчителя, з'являються мотиви до самовизначення, самоактуалізації, самореалізації. Особливості програми Програма «Обдаровані діти» спрямована на створення творчого середовища, де формується нова людина не як субстракт існуючого суспільства, а як творча особистість, розкриття обдарувань якої збагатить суспільство, забезпечить прогресивний розвиток країни, світу, людства. Особливістю про­грами є те, що вона має створити загальне «поле діяльності», яке сприяє розвитку творчих здібнос­тей учнів, учителів, батьків. Упровадження про­грами передбачає тісну співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу, науково-методичних установ та організацій, громадськості, побудову навчально-виховного процесу на науковій основі. Для реалізації програми необхідною умовою є поєднання традицій з інноваційними процесами, оновлення змісту та форм організації навчально-виховної діяльності, постійне підвищення кваліфі­кації педагогічних працівників, удосконалення їх­нього творчого потенціалу. Для реалізації програми також необхідна чітка організація діяльності всього колективу, упровадження інформаційних техноло­гій, залучення альтернативних джерел фінансуван­ня. Упровадження програми не виключає реаліза­цію інших програм і проектів, може синтезуватися та інтегруватися з ними.
 Принципи та передумови впровадження програми
 1. Послідовність у діях адміністрації, педагогів, психологічної служби школи, вищих навчаль­них закладів, із якими укладено угоди про співпрацю.
2. Системність у роботі із творчо обдарованою молоддю.
3. Природовідповідність — урахування вікових, індивідуальних особливостей дитини.
4. Об'єктивність і науковість інформації, що ви­користовується.
5. Єдність поваги та вимогливості до особистості учня.
6. Саморозвиток особистості. Формування нави­чок самостійного оволодіння навчальною ін­формацією.
7. Свобода вибору особистості.
8. Концентрація зусиль на дитині, яка вчиться, а не на учневі, який має відповідати програм­ним вимогам.
9. Неперервність розвитку професійного рівня вчителів, які працюють з обдарованими уч­нями.
10.Гуманізм.
11.Наочність.
Форми та методи роботи З
алучати обдарованих дітей до безперервного процесу самовдосконалення через збільшення опе­раційного поля учнів, системне використання різних
видів урочної та позаурочної діяльності, а саме: * гуртки; * спортивні секції; * предметні клуби; * інтелектуальні ігри; * предметні олімпіади; * наукова робота в МАН; * дослідницька робота; * використання альтернативних програм; х конкурси; * турніри; * виховні години; * нестандартні уроки; * конференції; * спостереження; * консультації; * діагностика; * освітні проекти; * творчі звіти; * фестивалі; * зустрічі з цікавими людьми; * робота спеціалізованих класів; * розробка навчальних програм; * предметні тижні; * КВК; * лекції; * доповіді; * факультативи; * спецкурси; * екскурсії; * походи.
Учасники програми
 Реалізація програми передбачає консолідацію зусиль усього педагогічного колективу, батьків, на­укових установ, позашкільних закладів. * адміністрація школи; * учителі; * учні; * класні керівники; * психолог; * соціальний педагог; * батьки; * члени спортивних секцій; * бібліотекар; * громадськість; * центри творчості; * заклади культури та мистецтва; * будинки творчості; * музичні школи; * підліткові клуби; * науково-дослідні установи; * ВНЗ.
III. Основні заходи (щорічні )
Удосконалення творчого потенціалу вчителя
1.Організувати науково-методичний супровід роботи з обдарованою молоддю, брати участь у науково-практичних конференціях, семінарах, присвячених проблемам розвитку творчого потенціалу педагогів і учнів, впровадженню нових освітніх технологій.Заступник із НВР, методична рада, бібліотекарПостійно
2.Забезпечити участь учителів у конкурсах авторських програм, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітейАдміністраціяПостійно
3.Здійснювати моніторинг результативності роботи з обдарованою молоддю. Резуль­тати моніторингу обговорювати на засіданнях МОЗаступник директора
з НВР, методична
рада Постійно
4.Забезпечити спеціальну підготовку вчителів на курсах підвищення кваліфікації, семінарах, тренінгах тощо Забезпечувати участь педагогів у професійних конкурсахАдміністраціяПостійно
5.Поновлювати навчально-методичне забезпеченняАдміністраціяПостійно
6.Удосконалювати систему інформаційного забезпечення, доступу до джерел інформації, у тому числі до всесвітньої мережі ІнтернетАдміністраціяПостійно
Організація роботи з обдарованими учнями
1.Розробити робочий навчальний план школи, ураховуючи результати діагностики; забезпечити якісне наповнення варіативної складової, цілеспрямований розвиток інтелектуально-творчих здібностей
2.Забезпечити участь учнів у різного рівня олімпіадах, конкурсах, турнірах, фести­валях, наукових учнівських конференціях, виставках творчих робіт, інших заходах, спрямованих на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей
3.Висвітлювати та популяризувати у шкільній пресі та засобах масової інформації участь учнів школи у всеукраїнських учнівських олімпіадах із базових дисциплін, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН, турнірах, інших творчих конкурсах, пропагувати педагогічний досвід їх наставників
4.Розробити та запровадити систему моніторингу з подальшого навчання випускників школи — переможців і призерів усеукраїнських і міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів на базі ВНЗ Заступник директора з НВРДо травня
5.Проводити спільні спеціальні олімпіади, конкурси, інтелектуальні турніри з вищими і навчальними закладами міста й України АдміністраціяПостійно
6.Здійснення моніторингу здібностей учнів з метою визначення напрямів перспективного й найближчого розвитку дітей АдміністраціяПостійно
7. Залучати учнів до освітнього процесу через системне використання різноманітних видів урочної та позаурочної діяльностіПедагогічний колективПостійно
8Кожного навчального року розробляти план заходів зі зміцнення й оновлення матеріально-технічної та методичної бази школи, залучаючи для цього позабю­джетні кошти Адміністрація, педагогічний колектив, батьківський комітетПостійно
9 Удосконалювати систему інформаційного забезпечення, доступу до джерел інформації, у тому числі до всесвітньої мережі Інтернет АдміністраціяПостійно
Психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу 

1.Розглянути і застосувати на практиці методи і заходи психолого-педагогічної підтримки: * створення яскравих наочно-образних уявлень; * створення проблемних ситуацій; * виконання творчих завдань; * сприяння розкриттю суб'єктивного досвіду учнів; * створення ситуації взаємодопомоги; * спонукання до пошуку альтернативних рішень; * створення ситуації успіху; * заохочення
2.Створення психолого-розвиваючого простору як найбільш сприятливого для реалізації програми
3 .Навчання обдарованих дітей навичкам психологічної стабільності та психосаморегуляції
4.Формування вмінь адаптуватися в соціально значимому середовищі і (сім'ї, середовищі однолітків, педагогів
5.Формування навичок творчого саморозвитку
6. Організація індивідуальної та диференційованої роботи з учителями, спрямованої і на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної підготовки


Рекомендації педагогам щодо організації творчої діяльності учнів
 
 1. Поставити мету і провести мотивацію на творчу діяльність учнів.
2. Ознайомити учнів з алгоритмом проведення роботи (визначити етапи роботи).
3. Провести підготовчу роботу до творчої діяльності учнів (відібрати зміст підручника, зразки вправ, музичний твір, тощо).
4. Створити емоційну атмосферу для творчої діяльності - музичний супровід, спостереження за природними явищами: милування картинами відомих художників.
5. Продумати прийоми оцінювання, стимулювання творчої діяльності, створення ситуації успіху.
6. Періодично проводити в класі (школі) демонстрації кращих творчих доробок учнів (виставка, стіннівки, тематичні збірки).
Переглядів: 3087 | Додав: Elena | Рейтинг: 4.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів
Друзі сайту
  • Офіційьний блог
  • uCoz Спільнота
  • FAQ по системі
  • База знань uCoz

  • Олена Слободянюк © 2018
    Конструктор сайтів - uCoz