Головна | Реєстрація | Вхід | RSSВівторок, 11.08.2020, 06:59

МСНВК для дітей зі зниженим зором

Меню сайту
Категорії розділу
Порадник "Все в твоїх руках" [24]
Методична скарбниця [40]
Батьківські збори [20]
Наше опитування
Чи вважаєте Ви роботу нашого закладу сучасною?
Всього відповідей: 75
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Інформація

Головна » 2012 » Березень » 31 » Розвиток навчально-пізнавальної діяльності учнів початкових класів методами інтерактивного навчання
19:59
Розвиток навчально-пізнавальної діяльності учнів початкових класів методами інтерактивного навчання

З досвіду роботи
вчителя початових класів
вищої категорії Чернеги І.О.

Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам. Сьогодні в освіті відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно з особистісно -діяльнісним підходом до організації навчального процесу в центрі його знаходиться той, хто вчиться. У "Державному стандарті початкової загальної освіти" зазначено, що пріоритетними завданнями початкової школи є формування в учнів повноцінних читацьких, мовленнєвих, обчислювальних умінь і навичок, бажання та уміння вчитися. Поряд із функціональною підготовкою за роки початкової освіти діти мають набути достатнього особистого досвіду культури спілкування і співпраці у різних видах діяльності, самовираження у творчих видах завдань. Іншими словами початкова школа закладає фундамент для подальшого становлення дитячої особистості, розвитку творчих здібностей. Звичайно виникає запитання: якими методами та прийомами досягти розв'язання цих завдань? З власного досвіду можу сказати, що це можливо при дотриманні певних умов: - створення позитивного настрою для навчання; - відчуття рівного серед рівних; - забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей; - можливість вільно висловити власну думку і вислухати свого товариша; - вчитель не є засобом "похвали і покарання", а другом, порадником, старшим товаришем. Усім цим умовам відповідають інтерактивні технології, які відносять до інноваційних. Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської мови. "Inter”- це "взаємний","akt"- діяти. Інтерактивне навчання - діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя і учня.Мета інтерактивного навчання -створювання комфортних умов навчання,при яких учень відчуває свою успішність. Свою роботу за такою моделлю навчання я починала з простих інтерактивних технологій -робота в парах, групах. Під час роботи в парах використовую такі вправи: обговорити короткий текст, визначити ставлення партнера до того чи іншого питання або твердження, зробити аналіз роботи один одног.В груповій роботі оптимальний склад групи - не більше, ніж 4-6 чоловік. Учні вчаться співпрацювати у групі, мають можливість пропонувати свою думку, спілкуватися між собою, має місце позитивна взаємодія - група виконує завдання за умов успішної роботи кожного учня,створюється "ситуація успіху", за короткий час опановується багато нового матеріалу, формується вміння аргументувати свою точку зору, знаходити альтернативне рішення проблеми. При роботі в групах я використовую такі методи, як "Карусель", "Акваріум". Такі моделі легко й ефективно поєднуються із традиційними формами та методами навчання і можуть застосовуватися на різних етапах навчання. На уроках я поєдную індивідуальну, групову і фронтальну види роботи. Чому я віддаю перевагу груповій роботі ? Працюючи у групі учень має можливість більше розмовляти, висловлювати свою думку, сперечатися на задану тему. Групова робота сприяє теплому, неофіційному кліматові. Мовчазні діти стають активними учасниками навчального процесу і така невеличка група перетворюється на учнівську спільноту, у якій всі співпрацюють. Групова робота сприяє розвиткові самостійності та відповідальності учнів. У невеликій групі важко "сховатися". Маленькі групи допомагають учням з різними здібностями та вміннями досягти своєї мети. Це є крок до індивідуального навчання. Отже, через групові форми виконання завдань у дітей формуться позитивна мотивація до навчального співробітництва. Групи не повинні бути постійними, оскільки може призвести до виникнення груп учнів різного рівня успішності.
Завдяки ефекту новизни та оригінальності інтерактивних методів при правильній їх організації зростає цікавість до процесу навчання.
На нашу думку, особлива цінність інтерактивного навчання в тому, що учні навчаються ефективній роботі в колективі. На жаль, навіть старшокласники часто не мають цих навиків (це помічає кожен педагог-практик, коли відбувається підготовка до якогось позакласного заходу і починаються "цікаві” процеси в колективі: спочатку всі претендують на роль лідера, а коли доходить до реального продукування ідей і їх втілення в життя, клас стає пасивним і всі чекають на зовнішнє керівництво. В слабкоорганізованому класі колектив відразу пасивний, керівника доводиться призначати "згори”, але обов’язково знайдеться "непокірний”. Тобто не відбувається нормального процесу розподілу ролей, взаємодії, прийняття рішень та їх виконання. Учні не здатні, оскільки не вміють, а не вміють тому, що їх не навчили співпрацювати. А саме ці навички будуть корисними і постійно застосовуваними в дорослому житті. При правильному, спланованому і систематичному застосуванні інтерактивних методів цю проблему можна розв’язати.
Інтерактивні методи навчання є частиною особистісно-зорієнтованого навчання, оскільки сприяють соціалізації особистості, усвідомлення себе як частини колективу, своєї ролі і потенціалу.
Сутність і види інтерактивних методів навчання.
Методи інтерактивного навчання можна поділити на дві великі групи: групові та фронтальні. Перші передбачають взаємодію учасників малих груп (на практиці від 2 до 6-ти осіб), другі – спільну роботу та взаємонавчання всього класу.
Час обговорення в малих групах – 3-5 хвилин, виступ – 3 хвилини, виступ при фронтальній роботі – 1 хвилина.
Групові методи: 1. Робота в парах.
Учні працюють в парах, виконуючи завдання. Парна робота вимагає обміну думками і дозволяє швидко виконати вправи, які в звичайних умовах є часомісткими або неможливими (обговорити подію, твір, взагалі інформацію, вивести підсумок уроку, події тощо, взяти інтерв’ю один в одного, проанкетувати партнера). Після цього один з партнерів доповідає перед класом про результати. 2. Робота в трійках. По суті, це ускладнена робота в парах. Найкраще в трійках проводити обговорення, обмін думками, підведення підсумків чи навпаки, виділення несхожих думок). 3. Змінювані трійки. Цей метод трохи складніший: всі трійки класу отримують одне й те ж завдання, а після обговорення один член трійки йде в наступну, один в попередню і ознайомлює членів новостворених трійок з набутком своєї. 4. 2+2=4. Дві пари окремо працюють над вправою протягом певного часу (2-3 хвилини), обов’язково доходять до спільного рішення, потім об’єднуються і діляться набутим. Як і в парах, необхідним є консенсус. Після цього можна або об’єднати четвірки у вісімки, або перейти до групового обговорення. 5. Карусель. Учні розсаджуються в два кола – внутрішнє і зовнішнє. Внутрішнє коло нерухоме, зовнішнє рухається. Можливі два варіанти використання методу – для дискусії (відбуваються "попарні суперечки” кожного з кожним, причому кожен учасник внутрішнього кола має власні, неповторювані докази), чи для обміну інформацією (учні із зовнішнього кола, рухаючись, збирають дані). 6. Робота в малих групах. Найсуттєвішим тут є розподіл ролей: "спікер” – керівник групи (слідкує за регламентом під час обговорення, зачитує завдання, визначає доповідача, заохочує групу до роботи), "секретар” (веде записи результатів роботи, допомагає при підведенні підсумків та їх виголошенні), "посередник” (стежить за часом, заохочує групу до роботи), "доповідач” (чітко висловлює думку групи, доповідає про результати роботи групи).
Можливим є виділення експертної групи з сильніших учнів. Вони працюють самостійно, а при оголошенні результатів рецензують та доповнюють інформацію. 7. Акваріум. У цьому методі одна мікрогрупа працює окремо, в центрі класу, після обговорення викладає результат, а решта груп слухає, не втручаючись. Після цього групи зовнішнього кола обговорюють виступ групи і власні здобутки. Методи поділу дітей я використовую різні: за інтересами, за допомогою лічилок, розрахуватися, за цифрами на картках, умовними позначками, геометричними фігурами. Щоб групова робота була ефективною, я дотримуюся певних вимог: - правильно формую групи ; - ретельно обмірковую структуру уроку з використанням групових форм, навчальної діяльності; - розробляю пам"ятки, інструкції, які спрямовують групову навчальну діяльність; - вчу дітей співпрацювати під час виконання групових завдань; - регулюю міру допомоги групам у процесі їх роботи. Цінним у роботі групи є те, що кожен учень має можливість вибрати різні ролі при розподілі обов"язків. Після обговорення завдання група визначає представника, який бере на себе відповідальність за колективно виконану справу і відповідає перед класом. Всі інші учні стежать за ходом обговорення, доповнюють чи виправляють товаришів. Діти навчилися працювати у групі дотримуючись певних правил : - уважно читати завдання - інструкцію ; - поважати права членів своєї і іншої груп ; - не говорити всі разом ; - вислуховувати думки кожного члена групи ; - при потребі допомагати члену групи ; - працювати так, щоб не заважати іншим ; - вкладатися у визначений час; - не сміятися з чужих помилок; - давати можливість всім членам групи представляти дослідження. Коли у нас з учнями з'явився досвід подібної роботи, то уроки стали проходити набагато легше, цікавіше, а підготовка до них не забирає багато часу. Після цього ми почали переходити до більш складної технології - фронтальної, яка передбачає одночасну спільну роботу всього класу. Це - обговорення проблеми у загальному колі: "Мікрофон" (надається змога кожному сказати щось швидкого черзі висловити свою думку, позицію), незакінчені речення (поєднується з вправою "Мікрофонм), "Мозковий штурм" (використовується для прийняття кількох рішень з конкретної проблеми),"Дерево рішень". Для розвитку критичного мислення і формування навичок відстоювання власних позицій я планую розпочати роботу над технологією навчання у дискусії. До неї відносяться:"Метод Прес","Обери позицію","Зміни позицію", "Дебати".Така технологія дуже цікава для сучасної школи, бо діти вчаться висловлювати свою точку зору, пояснюють на чому грунтуються докази, наводять приклади і роблять висновки. Це привчає до логічного висловлювання своєї думки,моделювання життєвих ситуацій, вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Результати проведеної роботи: -учні займають активну позицію в засвоєнні знань; -на уроці створене навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно; -відпрацьоване уміння учнів самостійно працювати із заданим завданням і за алгоритмами; -розвинені мовленнєві уміння ( комунікативні); -діти саморозвиваються, у них є потреба і готовність постійно навчатися і виконувати творчі завдання; -оволоділи вмінням здобувати різноманітну інформацію (з додаткових джерел ), осмислювати і використовувати її при нагоді.
"Вміє вчити той,хто вчить цікаво..."А.Енштейн.

Категорія: Методична скарбниця | Переглядів: 1970 | Додав: Elena | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Березень 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів
Друзі сайту
  • Офіційьний блог
  • uCoz Спільнота
  • FAQ по системі
  • База знань uCoz

  • Олена Слободянюк © 2020
    Конструктор сайтів - uCoz